Câu hỏi thường gặp

Search Knowledge Base by Keyword

Tại sao tôi vẫn chưa có tài sản số vào ví sau khi thực hiện việc Rút tiền?

Nếu việc rút tiền của bạn đã được kiểm duyệt thành công nhưng vẫn chưa có tài sản số vào địa chỉ ví đã đăng ký, vui lòng kiểm tra xem các xác nhận có chậm do tắc nghẽn mạng hay không.

Ví dụ kiểm tra thông tin rút BTC từ địa chỉ ví 1EREoRqoYWTJXEd9us2XJrpmbdLdaVXcW4:

  • Kết quả tìm kiếm thông tin chi tiết sẽ xuất hiện như sau

Ngoài ra bạn có thể truy cập vào trang web https://etherscan.io/ Sau đó nhập địa chỉ ví của bạn vào và chọn Search

  • Kết quả tìm kiếm thông tin chi tiết sẽ xuất hiện như sau